this is a snapshot blog of:

Zonnestraal

Last sunday I visited the former Sanatorium Zonnestraal (transl: sun ray)  in Hilversum. It was designed by Jan Duiker (see our post on the open-air school) and built for tuberculosis patients in the late twenties / early thirties according to modernist principles. These principles of light, air and space coincided wonderfully with the purpose of the building: to heal the patients they ought to be exposed to much sunlight as possible. During the design process there was no medicine yet but they already anticipated that there would be within a matter of twenty or thirty years. Therefore the building is built for that time-span. The prediction about the medicine came true but since the Sanatorium was one of the first and finest examples of modern architecture it is kept and recently restaurated as noted cultural heritage.

Afgelopen zondag heb ik het voormalige Sanatorium Zonnestraal in Hilversum bezocht. Het is ontworpen door Jan Duiker (zie onze eerdere artikel over de openluchtschool) en gebouwd voor tuberculose patienten eind jaren twintig volgens modernistische principes. Deze principes van licht, lucht en ruimte vielen goed samen met de functie van het gebouw: om patienten te genezen werden ze blootgesteld aan zoveel mogelijk zonlicht. Tijdens het ontwerpproces was er nog geen medicijn maar men vermoedde dat die er binnen twintig tot dertig jaar wel zou zijn. Het gebouw is daarom ook ontworpen voor die termijn. De voorspelling over het medicijn kwam uit maar omdat het Sanatorium één van de eerste en beste voorbeelden van moderne architectuur bleek, is het bewaard en gerestaureerd als belangrijk cultureel heritage.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s