this is a snapshot blog of:

industrial

Trade Palace Prague

While I was in Prague recently I came across this impressive modernist building which happened to be the Veletržní Palac (Fair Palace). Currently it is where a branch of the National Gallery (Národní galerie v Praze) is located with exhibitions of contemporary art. It was built between 1925 and 1928 and designed by architects Josef Fuchs und Oldřich Tyl. It was largely destroyed due to a fire in 1974 and afterwards rebuilt. Although it has maintained its brutal consistency, the glass of the renovation is much more reflective and has lost its transparency in comparion to the original. This is probably for the sake of sun protection.

see also: Van Nelle Factory
see also: Battersea

Terwijl ik laatst in Praag was kwam ik toevallig op het spoor van dit indrukwekkende modernistische gebouw dat het Veletržní Palac (Beurspaleis) bleek te zijn. Tegenwoordig is een deel van de Nationale Galerie (Národní galerie v Praze) er gevestigd met tentoonstellingen van hedendaagse kunst. ( Het is gebouwd tussen 1925 en 1928 en ontworpen door architecten Josef Fuchs en Oldřich Tyl. Het is grotendeels verwoest tijdens een brand in 1974 maar daarna weer herbouwd. Hoewel het zijn genadeloze consistentie heeft behouden, is alleen het glas bij de renovatie spiegelend geworden en heeft het daardoor de transparantie van het orgineel verloren. Waarschijnlijk heeft dat te maken met zonwering.

zie ook: Van Nelle Fabriek
zie ook: Battersea

veletrzni palac

Advertisements

REK bookcase

REK11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A new picture of REK bookcase is ready. It was taken by photographer Peter van Dijk in a former railway shed in the Dutch city of Tilburg. It is a great industrial space creating a wonderful contrast with the abstract and clean form of the bookshelf.

see also: Workshop Tilburg
see also: REK & me

Een nieuwe foto van de REK kast is klaar. Hij is genomen door fotograaf  Peter van Dijk in een voormalig treinloods in Tilburg. Het is een prachtige industriele ruimte dat een mooi contrast vormt met de abstracte en strakke vormgeving van de boekenkast.

zie ook: Werkplaats Tilburg zie ook: REK & ik


How to cut solid concrete?

bunker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This bunker #599 is part of the Dutch Waterline, the former defense system consisting of defense works and inundations areas. It has been out of order for many decades but has seen major renovations over the last years. Rietveld Landscape was commissioned to supervise and design renovations.

see also: Philipsdam
see also: Biennale


Factory Delfshaven

fabriek delfshaven

The renovation of the former neon factory in the Rotterdam quarter of Delfshaven is near to completion. It has been transformed into business center by housing corporation Havensteder (formerly PWS) in collaboration with developer Lingotto and architecture firm Mei.

see also: Factory Delfshaven
see also: Havenstraat

De renovatie van de voormalige neonfabriek in de Rotterdamse wijk Delfshaven is bijna klaar. Het is herontwikkelt tot bedrijfsverzamelgebouw door woningcorporatie Havensteder (voorheen PWS) in samenwerking met projectontwikkelaar Lingotto en architectenbureau Mei.

zie ook: Fabriek Delfshaven
zie ook: Havenstraat


Kortrijk Architecture

kortrijk

Brutalist building of the HPO (school for professional education) on the remodeled Diksmuidekaai in Kortrijk (Courtray), Belgium.

see also: Lampens Library
see also: Former Flax Factory

Brutalistisch gebouw van de HPO (Hogeschool voor Professioneel Onderwijs) aan de heringerichte Diksmuidekaai in Kortrijk.

zie ook: Lampens Bibliotheek
zie ook: Voormalige Vlasfabriek


De:Werkplaats

Werkplaats (Workshop) Tilburg is a an old railway complex adjacent to Tilburg Central Station. Dutch National Railways (NS) used to have different buildings on these premises for predominantly maintenance and repairments. Nowadays it is on the eve of a large redevelopment project which it will turn it into a mixed zone of housing, offices, shopping etc. This picture shows one of the abandoned industrial spaces.

see also: Abstract Art
see also: Interior Haka building

De:Werkplaats Tilburg is een voormalig NS-terrein in Tilburg grenzend aan het Centraal Station. Lange tijd is het door de NS in gebruik geweest voor opslag-, onderhouds- en reparatiedoeleinden. Tegenwoordig staat het aan de vooravond van een grootschalige herontwikkeling dat het in het komende decennium zal omtoveren tot een gemengd gebied van wonen, werken en vrije tijd. Deze foto toont het interieur van één van de verlaten loodsen op het terrein.

zie ook: Abstracte Kunst
zie ook: Interieur Haka gebouw


Flax B&B

Three weeks ago I was staying in this B&B named Vlaschaerd which is located in a transformed flax factory near the Belgian town of Kortrijk (Courtray). The owners turned it into a beautiful house and workplace for themselves and added a little apartment for guests and a swimming pool on the roof.

see also: Fox Lakes
see also: Building in Hasselt

Drie weken geleden verbleef ik in een B&B genaamd de Vlaschaerddie zich bevindt in een voormalige vlasfabriek nabij de Vlaamse stad Kortrijk. De eigenaars hebben het voor zichzelf in een prachtog huis en werkruimte getransformeerd en hebben er een klein apartementje op de begane grond en een zwembad op het dak bijgemaakt.

zie ook: Vossenmeren
zie ook: Gebouw in Hasselt