this is a snapshot blog of:

weather

Rotterdam Harbour

While being on the roof of the Haka building last week, I had the chance to take some pictures of the port of Rotterdam. Right in the middle is the Lekhaven and behind it runs the river Maas and at the background lies the south bank with the RDM area with among others, the former submarine wharf. The dark cloud adds a nice dramatic touch to the scenery.

Terwijl ik vorige week op het dak van het Haka gebouw was, had ik de kans om wat snapshots te nemen van de haven van Rotterdam. In het midden de Lekhaven en daarachter de Maas en op de achtergrond het RDM terrein met onder andere de voormalige onderzeebootloods. De donkere wolk voegt een vleugje dramatiek aan het plaatje toe.

Advertisements

Wadden Sea

View over the Wadden Sea under a cloudy sky. The picture is taken from the ferry between the city of Harlingen on the mainland and the island of Terschelling. The Wadden Sea is an intertidal area which is predominantly dry during low tide and is covered by shallow waters during high tide. The changing water and weather conditions cause the light in the area to constantly change.

Uitzicht over de Waddenzee onder een bewolkte hemel. Deze foto is genomen vanaf de veerboot tussen Harlingen en Terschelling. Doordat de Waddenzee grotendeels droog ligt tijdens eb en gevuld is met ondiep water tijdens vloed en door de wissevallige weersomstandigheden veranderen het licht er voortdurend.


Sun dog

Sun dog or scientifically known as parhelium. It is a atmospheric phenomenon creating bright spots of light on either side of the sun. According to Wikipedia the sun dogs are made commonly of plate-shaped hexagonal ice crystals in high and cold cirrus clouds or, during very cold weather, by ice crystals called diamond dust drifting in the air at low levels. These crystals act as prisms, bending the light rays passing through them with a minimum deflection of 22°.

Bijzon of wetenschappelijk bekend als parhelium. Het is een atmosferish verschijnsel dat plekken helder licht aan weerszijden van de zon veroorzaakt. Volgens Wikipedia worden de bijzonnen gemaakt van ijskristallen in hoge en koude cirruswolken of als het weer erg koud is door ijswolken die laag in de atmosfeer hangen. Deze kristallen functioneren als prisma’s en buigen de lichtstralen met minimaal 22°.


Flake

Flake of a cloud


Hook of Holland beach

Sunday afternoon stroll at the beach of Hook of Holland.


acqua alta

Acqua Alta Venezia. High waters in Venice at the Piazza San Marco with the Campanile standing tall.


hazy industry

Hazy day at Zollverein in the Ruhr area near Essen.