this is a snapshot blog of:

Posts tagged “bridge

John Pawson bridge

The pedestrian bridge in Kew Gardens in West London was designed by architectJohn Pawson whose refined and modest aesthetics I admire. This bridge forms a simple curving path alined with brass balusters.

see also: Brass lamps
see also: Scarpa Bridge

De voetgangersbrug in de Kew Tuinen in West Londen is ontworpen door architect John Pawson wiens subtiele en bescheiden esthetiek ik bewonder. Deze brug vormt een eenvoudige bocht met aan weerszijden messing balustrers.

zie ook: Messing lampen
zie ook: Scarpa brug

kew-bridge

Advertisements

Sunken bridge

To minimize the visual impact on the landscape of this former fortress in the South of the Netherlands, the designers of Ro&Ad chose to make a sunken bridge. The remnants of the 17th century fortress have been restored and renovated recently to become part of a ‘historical heritage landscape’.

see also: Inland Navigation
see also: Field Kitchen

Om de visuele impact op het landschap van deit voormalige fort in de buurt van Bergen op Zoom te minimaliseren hebben de ontwerpers van Ro&Adgekozen voor een verzonken brug. De overblijfselen van dit 17e eeuwse fort zijn gerestaureerd en gerenoveerd om onderdeel uit te maken van een landschap van historisch erfgoed.

zie ook: Binnenvaart
zie ook: Veldkeuken

sunken-bridge


Cargo boats

A few days ago, around six I witnessed a traffic jam of inland cargo boats from my living room. The bridge was closed for a while and a line of six boats from one side and four from the other were waiting to pass. I just can’t get enough of this million dollar view, always plenty to watch: planes, trams, trains, buses, cyclists, boats, the ever changing skies. Especially on a nice warm day I like to sit on the window sill for a while and just watch things go by.

see also: Schie
see also: House Boat

Een paar dagen geleden, om zes uur ‘s ochtends zag ik vanuit de woonkamer een file van binnenvaart-schepen voor de lage erfbrug. De brug was een tijdje gesloten en een optocht van zes schepen aan de ene kant en vier aan de andere kant wachtten om door te kunnen. Ik krijg nooit genoeg van dit uitzicht, altijd veel te zien: vliegtuigen, trams, treinen, boten, bussen, fietsers, de altijd veranderende Hollandse luchten. Vooral op een warme dag zit ik soms op een tijdje op de vensterbank om rustig alles langs te laten komen.

zie ook: Schie
zie ook: Woonboot


Hagestein

Last Thursday I visited the Barrage Hagestein on my way back from a visit to a nearby factory. When the water level is high the arms are lifted over the concrete sturcture and ships can pass underneath. When the water level is low ships need to pas through the adjacent locks. Some passages for fish were added in 2004 to enable the fish to reach their spawning ground.

see also: Railway Bridge
see also: Nordic Pavilion

Vandaag bezocht ik Stuw Hagestein op de terugweg van een bezoek aan een fabriek in de buurt. Als het waterniveau hoog is kunnen schepen onder de bogen door die dan omhoog staan. Als het water laag staat moeten schepen door een aangrenzende sluis. Een passage voor vissen zijn toegevoegd in 2004 om ze de mogelijkheid te bieden hun paaigronden te bereiken.

zie ook: Spoorbrug
zie ook: Noords Paviljoen


Rijnhavenbrug

Recently opened pedestrian Bridge called the Rijnhaven Bridge in Rotterdam. It connects the peninsulas of Katendrecht and the Wilhelmina Pier. It was designed by Quist Wintermans Architecten.

see also: Rhine Dock
see also: Scarpa Bridge

Recent geopende voetgangersbrug genaamd de Rijnhavenbrug in Rotterdam. Het verbindt de schiereilanden Katendrecht en de Wilhelminapier. Het is ontworpen door Quist Wintermans Architecten.

zie ook: Rijnhaven
zie ook: Scarpa Brug


Scarpa Bridge

Bridge in Venice designed by local architect Carlo Scarpa. It follows the same lines as the traditional stone and wrought iron ones but is made in steel and wood and looks less bulky. It was designed to access the Fondazione Querini Stampalia from the adjacent square.

see also: Corten Steel Bridge
see also: Querini Stampalia


Rhine Port

View over Maashaven and Wilhelminapier in Rotterdam. The domes are a floating pavilion with an exhibition on sustainable design and the possibilities of floating architecture which was initiated by Urgenda and designed by a team of Deltasync and PublicDomain Architecten.

see also: Van Ommeren inlet
see also: Vierhavens

Zicht op de Maashaven en de Wilhelminapier in Rotterdam. De koepels vormen een drijvend paviljoen met een expositie over duurzaam ontwerp en de mogelijkheden van drijvende architectuur. Initiatiefnemer is Urgenda en het is ontworpen door een designteam van Deltasync en PublicDomain Architecten.

zie ook: Van Ommerenhaven
zie ook: Vierhavens