this is a snapshot blog of:

Posts tagged “dressoir

dressoirkast / sideboard

Last week I delivered this made-to-measure sideboard to a client nearby. They requested a sideboard that would match their REK coffee table. The sideboard is white but has fronts of beech wood: four doors and four drawers. The texture of the wood continues in the fronts over the full length of the sideboard.

see also: DOK sideboard in white
see also: Kitchen renovation

Deze op maat gemaakte dressoirkast is voor een klant in de buurt. Ze wilden een kast die aansluit op de REK salontafel die ze ook hadden besteld. De dressoirkast is wit maar heeft beukenhouten frontjes: vier deurtjes en vier laden. De frontjes zijn zodanig gemaakt dat de houtnerf doorloopt over de gehele breedte van de kast. Subtiele rvs greepjes maken het af.

zie ook: DOK dressoirkast in het wit
zie ook: Keukenrenovatie

dressoirkast

Advertisements

Sideboard design interior

Some people have asked me what the interior of DOK sideboard looks like. An obvious question since it made me realize that there wasn’t a good picture of DOK with the fronts fully open. So here it is. This is what it looks like: birch plywood with HPL finishing on the sides and a steel plate as a shelf in the middle. Bottom and top are steel as well. The fronts can be lowered gradually thanks to the special pivot hinges.

Sommigen mensen hebben mij gevraagd hoe de binnenkant van DOK dressoirkast eruit ziet. Een logische vraag aangezien er nog geen goede foto op de website stond waarop de binnenkant te zien was. Dus bij deze. Dit is hoe het eruit ziet: een berken multiplex met HPL afwerking aan de zijkanten en een blankstalen legplank in het midden. Boven- en onderkant zijn ook blank staal. De frontjes kunnen naar stapsgewijs naar beneden dankzij de speciale klepscharen.


DOK sideboard in white

Our DOK sideboard is now also available with white fronts. The case is still made of corroded steel but you can now combine it with fronts in different colours: dark brown, light brown and white. Of course the backs of DOK sideboard have the same finishing as the fronts which makes DOK ideal as freestanding units as well.

Onze DOK dressoir is nu ook verkrijgbaar met witte frontjes. De ombouw is nog steeds gecorrodeerd staal maar je kunt het nu combineren met verschillende kleuren: donkerbruin, lichtbruin en wit. Natuurlijk zullen ook in deze uitvoering de achterzijden dezelfde kleur hebben als de frontjes waarmee DOK ook ideaal is als vrijstaande kast.


DOK new fronts

Our DOK sideboard has different options for the plywood fronts. We have made them from dark brown formwork panels and from white laminated panels. This one is made of Colorply panels which is a birch plywood with a coloured transparant finishing. For another client we are currently also working on version with an ecru finishing.

Onze DOK dressoirkast heeft verschillende afwerkingsopties voor de multiplex frontjes. We hebben ze al gemaakt van betonplex en van wit gelamineerde platen. Dit exemplaar is gemaakt van Colorply, een berken multiplex met een gekleurde, transparante afwerking. We werken momenteel voor een nieuwe klant aan een versie met een ecru-kleurige afwerking.


sideboard design

I already showed some preview images of my DOK sideboard on this blog earlier. Now it’s time for everyone else to see it as well.  It has just been sent to other blogs, press, friends and other contacts. Here’s a close up shot of the handle, the front material and the corroded steel plate. It is corroded naturally, so a sideboard made in february may look different from one that was made in August. It all depends on the natural elements of the moment.

Ik heb al eerder een paar beelden van DOK dressoirkast op deze blog laten zien. Nu is het de tijd voor iedereen om het te zien. Het is pas naar andere blogs, pers en contacten gestuurd. Hier een close-up  van de deur greep met het materiaal van de frontjes en het geroeste staal. Het is natuurlijk geöxideerd, dus een dressoir die in februari gemaakt is zal er net anders uitzien dan één die bijvoorbeeld in augustus gemaakt is. Het hangt af van de natuurlijke omstandigheden van het moment.

image: Peter van Dijk


DOK sideboard

Atmosphere has left its moist traces on the appearance of DOK sideboard. The drops of a morning dew remain visible in the corrosion of this sideboard. We deliberately choose steel rather than corten steel as the material of the sideboard. By using steel we do not control the corrosion process but leave it up to the natural elements of the moment. This means a sideboard made in February may look different from one that was made in August. Once nature has done its job we finish the steel with a transparent lacquer to prevent it from further corrosion.
image: Peter van Dijk
De lucht heeft zijn vochtige sporen achtergelaten op het DOK dressoir. De dauwdruppels van een februarimorgen staan vereeuwigd in het roestoppervlak van de ombouw. Het materiaal van het dressoir is met opzet staal en geen cortenstaal. Zo kunnen we de roestvorming niet controleren maar laten we de natuur haar gang gaan. Dat betekent dat een dressoir die in februari gemaakt is er net anders uit kan zien dan één die in augustus gemaakt is. Zodra de natuur haar werk heeft gedaan werken we het staal af met een transparante lak ter voorkoming van verdere corrosie.