this is a snapshot blog of:

Posts tagged “landscape

John Pawson bridge

The pedestrian bridge in Kew Gardens in West London was designed by architectJohn Pawson whose refined and modest aesthetics I admire. This bridge forms a simple curving path alined with brass balusters.

see also: Brass lamps
see also: Scarpa Bridge

De voetgangersbrug in de Kew Tuinen in West Londen is ontworpen door architect John Pawson wiens subtiele en bescheiden esthetiek ik bewonder. Deze brug vormt een eenvoudige bocht met aan weerszijden messing balustrers.

zie ook: Messing lampen
zie ook: Scarpa brug

kew-bridge

Advertisements

Sunken bridge

To minimize the visual impact on the landscape of this former fortress in the South of the Netherlands, the designers of Ro&Ad chose to make a sunken bridge. The remnants of the 17th century fortress have been restored and renovated recently to become part of a ‘historical heritage landscape’.

see also: Inland Navigation
see also: Field Kitchen

Om de visuele impact op het landschap van deit voormalige fort in de buurt van Bergen op Zoom te minimaliseren hebben de ontwerpers van Ro&Adgekozen voor een verzonken brug. De overblijfselen van dit 17e eeuwse fort zijn gerestaureerd en gerenoveerd om onderdeel uit te maken van een landschap van historisch erfgoed.

zie ook: Binnenvaart
zie ook: Veldkeuken

sunken-bridge


Benchmarks

 series of precast concrete benches on a slope in the Reidingpark in Drachten, Friesland. The redevelopment of this park in central Drachten was designed by Amsterdam-based office ‘Buro Poppinga’.

see also: Concrete Bench
see also: Uncanny

Een serie betonnen bankjes op een helling in het Reidingpark in Drachten, Friesland. De herinirichting van dit centraal in Drachten gelegen park is ontworpen door het Amsterdamse ‘Buro Poppinga’.

zie ook: Betonnen Bank
zie ook: Sinister


Art Gallery

Art gallery near the Dutch town of Den Bosch. The gallery is called Jan van Hoof after its founder and presents a variety of exhibitions with artworks of different media. It is situated in an old nondescript building but the modern extension is interesting. It was designed by local architect Thomas Kemme and finished in 2007. The location along the river Dommel of course contributes to its charm.

see also: Lava House
see also: Cafe de Unie

Een kunstgallerie vlakbij Den Bosch. De gallerie heet Jan van Hoof naar de oprichter en houdt verschillende exposities per jaar met kunstwerken in verschillende media. Het is deels gevestigd in een nietszeggend oud gebouw, maar de moderne uitbreiding is daarentegen wel interessant. Het is ontworpen door de lokale architect Thomas Kemme en gerealiseerd in 2007. De ligging langs de Dommel draagt natuurlijk ook bij aan de charme.

zie ook: Lava Huis
zie ook: Café de Unie


Transformed Railway

Transformed railway bridge called Moerputten bridge just west of the Dutch town of Den Bosch. It was built between 1881 and 1887 as a railway for freight trains carrying products and materials for the leather industry. Initially built as a single track with wide piers that would allow an extra track. Until closure of this line in 1972 a second track was never added. It was declared a national monument in 1995 and a few years ago it was renovated and transformed to become part of a bicycle track in the surrounding wetlands nature reserve Moerputten.

see also: Clash of Scales
see also: Zollverein Landscape

Oude spoorbrug genaamd de Moerputtenbrug net ten westen van Den Bosch. Het is gebouwd tussen 1881 en 1887 als een goederenspoorlijn voor vrachttreinen die producten en materialen vervoerden voor de Brabantse leerindustrie. Aanvankelijk gebouwd als enkelspoor werden de pijlers zo uitgevoerd dat er later een extra spoor aan toegevoegd kon worden. Tot de sluiting van de lijn in 1972 is dit echter nooit gebeurd. Het is in 1995 uitgeroepen tot nationaal monument en een paar jaar geleden is het gerenoveerd en getransformeerd tot onderdeel van een fietsroute in het omringende laagveen natuurreservaat Moerputten.

zie ook: Schaalvergroting
zie ook: Zollverein Landschap


Zollverein Landscape

Zollverein is the mining area in Germany where millions of tons of coal were extracted from the earth in the twentieth century. After its demise in the seventies, it has been transformed into a cultural complex over the last decade. The landscape design has been conceived and supervised by by Professor Henri Bava of Agence Ter. The aim was to continue the structure of its industrial origins and add succession gardens. A system of paths through a birch forest are introduced to opens up the site with six entrances for the neighbouring districts. The former rail tracks to the coking plant are kept and function as central axes in the inner area. These have been converted into footpaths and cycleways.

Zollverein is onderdeel van een mijngebied in Duitsland waar in de twintigste eeuw miljoenen tonnen kolen uit de grond zijn gehaald. Na de teloorgang van de mijnbouw in de jaren ’70 is het gebied in de laatste tien jaar getransormeerd tot een cultureel complex. Het landschapontwerp is van Henri Bava van Agence Ter. Het doel van het plan was om de bestaande structuur door te zetten en om successietuinen toe te voegen. Een serie van paden zijn toegevoegd door een berkenbos om het terrein te ontsluiten met zes ingangen aan de aangrenzende gebieden. De voormalige spoorrails naar de cokesfabriek zijn bewaard gebleven en
in gebruik als centrale assen in de middelste zone. Deze zijn aangepast om ze als voet- en fietspaden te gebruiken.


Timanfaya

Circular restaurant and visitor center sitting on top of a volcanic hill overlooking Timanfaya National Park on the island of Lanzarote. It was designed by local artist Cesar Manrique.

Rond restaurant en bezoekerscentrum bovenop een vulkanische heuvel, uitkijken over Timanfaya Nationaal Park op Lanzarote. Het is ontworpen door de lokale kunstenaar Cesar Manrique.