this is a snapshot blog of:

Posts tagged “museum

Eye candy Amsterdam

The EYE film museum in its striking appearance. The museum is located on the northern bank of the IJ river in Amsterdam. It was designed by Austrian architecture firm Delugan Meissl. Like many foreign architects working on a prestigious project in the Netherlands, they had difficulties dealing with the Dutch building culture and eventually withdrew from the official opening. It turned out to be an impressive structure nevertheless.

see also: EYE Amsterdam
see also: Vodafone Porto

Het EYE filmmuseum in zijn imposante verschijning. Het museum bevindt zich op de noordoever van het IJ in Amsterdam. Het is ontworpen door het Oostenrijkse architectenbureau Delugan Meissl. Zoals veel buitenlandse architecten die aan prestigieuze projecten in Nederland werken hadden ze moeite met de Nederlandse bouwcultuur en waren uiteindelijk daarom niet aanwezig bij de opening. Het is uiteindelijk toch een indrukwekkend gebouw geworden.

zie ook: EYE Amsterdam
zie ook: Vodafone Porto
eye-film-museum

Advertisements

Kolumba Museum

kolumba museum

An impression of the exterior of the Kolumba Museum in Cologne, designed by Peter Zumthor. Though it was designed from the inside out like many of his buildings, the exterior is quite striking too. Long, horizontal bricks were specially manufactured for this project as the main material of the facade. The windows seem to be positioned against the wall instead of in the wall. From the interior it creates a pure, unframed view.

see also: Zumthor window frame
see also: Valkhof Museum

Een impressie van de buitenzijde van het Kolumba Museum in Keulen, ontworpen door Peter Zumthor. Ondanks dat het van binnenuit ontworpen is, is het exterieur indrukwekkend. Lange lichtgrijze bakstenen zijn speciaal gemaakt voor dit project. De raamkozijnen lijken op de gevel geplaatst in plaats van erin. Van binnenuit zorgt het voor een puur, onomlijst uitzicht.

zie ook: Zumthor raamkozijn
zie ook: Valkhof Museum


Kolumba Interior

kolumba interior

Last month I visited the Kolumba Museum in Cologne. It was designed by Swiss architect Peter Zumthor an built in 2006. This part of the interior exposes the ruins of the former St Columba Church over which a boardwalk has been built. The perforations in the outer wall create an ever changing indoor ambiance.

see also: Perforated wall
see also: Windows La Tourette

Twee weken geleden bezocht ik het Kolumba Museum in Keulen. Het is ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor en gebouwd rond 2006. Dit deel van het interieur laat de ruines zien van de voormalige St Columba Kerk waaroverheen een houten loopbrug is gebouwd. De perforaties in de buitenmuur geven het interieur elk moment van de dag een andere ambiance.

zie ook: Geperforeerde muur zie ook: Ramen La Tourette


Wall perforations

perforated wall

After setting up our exhibition stand for the IMM fair in Cologne last saturday, I took some time off today to walk around the city. Of course I visited the Kolumba Museum, designed by Swiss architect Peter Zumthor. It was partially built over and on top of the ruins of the church of St Columba. To create a suitable interior ambiance in the spaces which cover the exposed ruins, these perforations were made. In doing so, a flooding of direct daylight is avoided instead it brings in a dimmed, almost sacral light.

see also: Serpentine Pavilion
see also: Claustra

Na het opbouwen van onze expositiestand op de IMM beurs in Keulen, heb ik gisteren de tijd genomen om even rond te wandelen in de stad. Natuurlijk heb ik het Kolumba Museum bezocht, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor. Het is gedeeltelijk op en over de ruïnes van de St Columba kerk gebouwd. Om een gepaste ambiance te creëren in de ruimtes waar de ruïnes zichtbaar zijn gemaakt, zijn er perforaties in de gevel gemaakt. Een overvloed aan direct daglicht is hiermee voorkomen, in plaats daarvan geeft het binnen een gedimd, bijna sacraal licht.

see also: Serpentine Pavilion see also: Claustra


Hayon Chair

Stoel genaamd ‘Showtime’ van de Spaanse designer Jaime Hayon voor BD Barcelona. Ik geef toe dat de foto niet van de beste kwaliteit is, maar dit is niet voor niets een snapshot blog. De vorm van de stoel doet een tikje retro aan. Het ziet er ook heel anders uit dan wat we van Hayon gewend zijn en waar hij bekend mee is geworden. Ik kwam een aantal van deze stoelen tegen toen ik vorig jaar het vernieuwde Groninger Museum bezocht.

zie ook: Stackable Armchairs
zie ook: Evolution Chairs

Stoel genaamd ‘Showtime’ van de Spaanse designer Jaime Hayon voor BD Barcelona. Ik geef toe dat de foto niet van de beste kwaliteit is, maar dit is niet voor niets een snapshot blog. De vorm van de stoel doet een tikje retro aan. Het ziet er ook heel anders uit dan wat we van Hayon gewend zijn en waar hij bekend mee is geworden. Ik kwam een aantal van deze stoelen tegen toen ik vorig jaar het vernieuwde Groninger Museum bezocht.

zie ook: Stackable Armchairs
zie ook: Evolution Chairs


Museum Park

The recently renovated square in front of the also recently renovated Netherlands Architecture Institute (NAi) in Rotterdam. The square is actually part of the Museum Park originally designed by architecture firm OMA in 1985 which runs from the NAi to the Kunsthal. Underneath is a parking garage by architect Paul de Ruiter of which the construction has caused years of delay and massive exceeding of expenditure.

De recent gerenoveerde plein voor het eveneens gerenoveerde Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam Het plein is onderdeel van het Museumpark dat oorspronkelijk ontworpen is door architectenbureau OMA in 1985 en dat van het NAi tot aan de Kunsthal loopt. Onder het plein ligt een parkeergarage ontworpen door Paul de Ruiter waarvan de bouw jarenlange vertraging aan het plan en grote kostenoverschrijding heeft veroorzaakt.


Victoria & Albert

Textile Field by Ronan & Erwan Bouroullec in the Rafael Court of the Victoria & Albert Museum in London. The designers collaborated with Danish textile producer Kvadrat in this installation. It consists of an artificial field of upholstered planes covering most of the floor space of the hall. Rather than strolling along the paintings, visitors are invited to lay or sit down and enjoy both the artworks and the immense space in a slower and more relaxed mode.

‘Textile Field’ van Ronan & Erwan Bouroullec in de Rafael Court van het Victoria & Albert Museum in Londen. De ontwerpers werkten in deze installatie samen met de Deense textielproducent Kvadrat. Het bestaat uit een kunstmatig veld van gestoffeerde planken die het leeuwendeel van de vloeroppervlakte van de zaal bedekken. In plaats van langs de schilderijen te wandelen worden de bezoekers uitgenodigd om zittend of liggend de kunstwerken en de immense ruimte in zich op te nemen.