this is a snapshot blog of:

Posts tagged “square

New coffee table

I am currently working on a new coffee table design. It is going to be very sober and minimal, just a square box of 90 x 90 cm and 30 to 36 cm high. It will be finished with recycled laminate (see picture). The coffee table will probably be available with or without a coloured plinth.

see also: Liever Gimmii
see also: Cardboard Chair

Momenteel ben ik bezig met en nieuwe salontafel. Het wordt een heel eenvoudige, minimalistische tafel van 90 x 90 cm en 30 tot 36 cm hoog. Het wordt afgewerkt met gerecycled laminaat (zie afbeelding) en zal met af zonder gekleurde plint te bestellen zijn.

zie ook: Liever Gimmii
zie ook: Kartonnen Stoel

new coffee table

Advertisements

Binnenweg Square

Fragment of the Binnenweg square in the heart of Rotterdam. It has been renovated a couple of years ago. Left is a great building from the late 40′s, early ’50′s by architects Van den Broek & Bakema, which wa part of the Lijnbaan quarter. This commercial building has been renovated around the same time and has been topped with two housing towers of 16 and 13 storeys by architecture firm Ibelings van Tilburg. After several years of stagnations these towers have recently been finished.

see also: UEB west
see also: HUF building

Fragment van het Binnenwegplein in het hart van Rotterdam. Het is enkele jaren geleden gerenoveerd. Links op de foto staat een bijzonder gebouw uit eind jaren ’40, begin jaren ’50 ontworpen door architectenbureau Van den Broek & Bakema. Deze winkelpanden zijn ook gerenoveerd en zijn opgetopt met twee woontorens van 16 en 13 verdiepingen door architectenbureau Ibelings van Tilburg. Na enkele jaren stagnatie zijn deze woontorens onlangs opgeleverd.

Zie ook: UEB west
zie ook: HUF gebouw


Vehicle

I have no idea where people got this vehicle from but it sure has a unique character. I see it parked occasionally in my neighbourhood but always at different places. I suspect people are living in here trying to avoid the authorities. Or who knows it is just a car used by a company for specific branding strategies.

Ik heb geen idee hoe men aan dit vehikel is gekomen maar het is zonder meer een uniek exemplaar. Ik zie hem regelmatig bij mij in de buurt geparkeerd maar altijd op een andere plek. Ik vermoed dat er mensen in wonen die de autoriteiten proberen te vermijden. Of misschien is het simpelweg een bedrijfswagen voor een onderneming met een bijzondere branding.


Museum Park

The recently renovated square in front of the also recently renovated Netherlands Architecture Institute (NAi) in Rotterdam. The square is actually part of the Museum Park originally designed by architecture firm OMA in 1985 which runs from the NAi to the Kunsthal. Underneath is a parking garage by architect Paul de Ruiter of which the construction has caused years of delay and massive exceeding of expenditure.

De recent gerenoveerde plein voor het eveneens gerenoveerde Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam Het plein is onderdeel van het Museumpark dat oorspronkelijk ontworpen is door architectenbureau OMA in 1985 en dat van het NAi tot aan de Kunsthal loopt. Onder het plein ligt een parkeergarage ontworpen door Paul de Ruiter waarvan de bouw jarenlange vertraging aan het plan en grote kostenoverschrijding heeft veroorzaakt.


Zollverein School of Design

Facade fragment of the Zollverein school for Management and Design on the Zollverein premises near Essen. The volume of the building is a 35 meter cube made of concrete punctured with square-shaped windows. It has six floors (includinf roof and basement) each with a different height. It was designed by Japanese architecture firm Sanaa led by Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa. I visited this place in november 2007 during an office excursion.

Gevelfragment van de Zollverein school for Management and Design op het Zollverein terrein bij Essen. Het volume van het gebouw is een kubus van 35 meter die voorzien is van vierkante ramen. Het heeft slechts zes verdieping (inclusief het dak en de kelder). Het is ontworpen door het Japanse architectenbureau Sanaa van Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa. Ik bezocht deze plek in November 2007 tijdens een bureau excursie.


city balcony

Stadsbalkon (city balcony) is the name of the renewal project of the area in front of the train station in Groningen. It consists of an undulating, elevated square for pedestrians and underneath that a parking for bicycles and a cycling lane. The scheme was drawn up by KCAP (Kees Christiaanse Architects & Planners). The aim was to minimize the visual impact on the monumental station building and to maximize the area needed for all the different traffic streams.

Stadsbalkon is de naam van het project voor het station van Groningen. Het bestaat uit een glooiend, verhoogd plein voor voetgangers en daaronder parkeerplaatsen voor fieters en een doorgaand fietspad. Het plan was getekend door KCAP (Kees Christiaanse Architects & Planners). De bedoeling was om de visuele impact op het monumentale stationsgebouw te minimaliseren en om de oppervlakte die nodig waren voor alle verkeersstromen te maximaliseren.


grote kerkplein

Grote kerkplein in center of Rotterdam with stage structure designed by Atelier Kempe Thill.